Tvangsanbringelse

GRATIS ADVOKATBISTAND – DU HAR RET TIL GRATIS ADVOKATHJÆLP, HVIS KOMMUNEN BESLUTTER SIG FOR AT TVANGSFJERNE DIT BARN.

At få anbragt et barn uden for hjemmet er det mest drastiske indgreb en familie kan blive udsat for. Det er derfor vigtigt, at du kontakter en advokat så tidligt som muligt i forløbet. Vores advokatkontor har speciale i tvangsfjernelsessager, og vi kan derfor hjælpe med at sikre dig, at dine og dine børns rettigheder bliver overholdt, og vi sikrer, at dine ønsker og interesser bliver hørt og taget alvorligt.

Vi kæmper for, at forældre, børn samt øvrig familie stilles bedre og lyttes mere på i forbindelse med en tvangsfjernelsessag. Det brænder vi for!

Ved tvangsfjernelse varetager vi udelukkende dine interesser og hjælper dig med at håndtere de uoverskueligt mange regler om tvangsfjernelse af børn.

Vi har ført langt over 100 tvangssager i retten, og med vores tidligere arbejde i både kommunerne og i Ankestyrelsen, har vi et unikt kendskab til hvordan myndighederne arbejder i disse sager.   Vi kan derfor gennemgå kommunens arbejde, og sørge for at alle sagsbehandlingsfejl, manglende materialer, undersøgelser, begrundelser osv. bliver opdaget og påpeget. 

Vi kan hjælpe dig uanset hvor i landet du bor. Vi kan normalt mødes med dig samme dag eller dagen efter du kontakter os, evt. hjemme hos dig eller et sted i nærheden. Retten til en gratis advokat ved tvangsfjernelse omfatter sagens behandling hos børne- og ungeudvalget, eventuelt med en efterfølgende ankesag ved Den Sociale Ankestyrelse samt retten. 

Vi har stort fokus på at skabe et godt forhold til vores klienter, så du altid kan føle dig tryg, når du henvender dig til os. Vores mål er at give dig den bedst mulige juridiske rådgivning og bistand gennem hele forløbet. Kontakt os gerne på 2874 4101 eller ved hjælp af kontaktformularen.