Frivillig anbringelse

En anbringelse, også selvom der er tale om en frivillig anbringelse, er meget indgribende for dig og dit barn, og det er derfor vigtigt, at kommunen sørger for, at forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, forstår hvad formålet med anbringelsen er, inden samtykket gives.

Før der kan ske en frivillig anbringelse, skal barnet eller den unge altid høres. Kommunen skal også udarbejde en handleplan som beskriver formålet med anbringelsen samt opstille mål for indsatsen. Du har de samme rettigheder ved en frivillig anbringelse som ved en tvangsanbringelse.

Frivillig anbringelse kan være kommunens forslag til at hjælpe dit barn. Kommunen kan foreslå frivillig anbringelse, hvis den vurderer, at det er den bedste måde at støtte dit barn på.

Du skal kun gå med til en frivillig anbringelse, hvis du selv mener, det er det bedste for dit barn! Hvis du grundlæggende mener, at det er forkert, at dit barn skal anbringes uden for hjemmet, skal du ikke give samtykke. Hvis du fortryder dit samtykke til en frivillig anbringelse, kan du trække det tilbage. Hvis kommunen stadig mener, barnet skal være anbragt, skal sagen afgøres af Børn- og Ungeudvalget.

Er du i tvivl, om det skal være frivilligt, eller om du vil kæmpe mod kommunen, for at dit barn skal blive hjemme? Ring eller skriv til os og lad os hjælpe dig med at finde den bedste løsning for dig og dit barn.