Priser

Vi kan tilbyde dig den bedste rådgivning til fornuftige priser.
Hvis du har spørgsmål til vores priser, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tvangsanbringelse

Gratis, idet omkostningerne bliver betalt af det offentlige.

Forældremyndighed og bopæl

Sager om forældremyndighed og bopæl er gratis, hvis sagen er omfattet af reglerne om fri proces eller er dækket af din forsikring.

Rådgivningssager

I sager hvor du ikke er dækket af din forsikring, eller frem til en eventuel retshjælpsdækning er mulig, skal du selv betale for vores bistand. Timeprisen er 2.400,00 kr., eksklusiv moms. Den samlede pris vil derfor afhænge af hvor meget tid vi bruger på sagen, men opgavens størrelse og kompleksitet kan også have betydning ved prisfastsættelsen.

Retssager

I retssager vil udgiften til din advokat ofte være dækket af din forsikring, og du skal betale den selvrisiko, som du har aftalt med dit forsikringsselskab, hvilket typisk er 2.500 kr.

Du har mulighed for at søge om fri proces, hvis du opfylder de økonomiske krav hertil.

Læs mere om reglerne om fri proces her

https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/fri-proces