Årsager til anbringelse

I situationer hvor forældre og børn står til at blive splittet grundet tvangsfjernelse af barnet, er der ingen tvivl om, at denne periode både er kaotisk og frustrerende for forældre såvel som for barnet. Årsager til anbringelse kan være uforståelige. Det første skridt i processen for en tvangsfjernelse tages af kommunen. Når en kommune laver så drastisk en vurdering af en familie, dannes den som regel på baggrund af en række underretninger. Disse underretninger kan være lavet af barnets institution – eksempelvis skolen, børnehaven eller vuggestuen. Ligeledes kan underretninger være indgivet af personer i din omgangskreds såsom naboer, venner eller bekendte. Der skal dog ofte flere underretninger til, før en kommune har dokumentation nok til at vurdere om en tvangsfjernelse af barnet er nødvendigt.

Fælles for alle årsager til tvangsfjernelse er, at der ud fra disse skal kunne hentes dokumentation for, at barnets sundhed eller udvikling sættes i alvorlig fare i hjemmet. Vurderes det i løbet af processen, at der findes et stabilt grundlag for, at problemerne i hjemmet kan løses på anden vis, kan tvangsfjernelsen af barnet ikke finde sted. I sådanne tilfælde vil der nemlig ingen årsager til tvangsfjernelse være. Derfor er der også stor sandsynlighed for, at kommunens vurdering kan omstødes. Det er her vi som erfarne tvangsfjernelsesadvokater kan være behjælpelige.

Betingelser for anbringelse

En anbringelse uden for hjemmet uden samtykke er en indgribende afgørelse over for et barn eller en ung og forældrene. Der er derfor en række betingelser, der skal være opfyldt, før der kan træffes sådan en afgørelse.

Anbringelse af et barn eller ung uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver kan kun foretages, hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig art. Der skal også være en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses, mens barnet fortsat bor hjemme.

Mistrivsel i hjemmet er blandt de hyppigste årsager til tvangsfjernelse. Dette vil eksempelvis være, hvis I som forældre kæmper med alkoholmisbrug eller stofmisbrug. Ligeledes ses psykisk sygdom og vold blandt hjemmeboende familiemedlemmer også ofte som årsager til tvangsfjernelse.

Der kan således være tale om åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling af følgende grunde:

·       forældrene ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den ung

·       forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb

·       barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder

·       barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Er dit barn blevet tvangsfjernet, eller har kommunen sat processen for tvangsfjernelse i gang, så tøv ikke med at kontakte os. Jo før du tager affære, desto bedre kan vi hjælpe dig og din familie. Vi har barnets ve og vel som førsteprioritet, og vi kæmper derfor til det sidste for atter at bringe jeres familie sammen igen. Vi kender desuden proceduren for tvangsfjernelse, og ved hvor fejl hyppigst bliver begået. Kontakt os gerne på 28744101 eller ved hjælp af kontaktformularen.