Betina Bak Svendsen
Betina Bak SvendsenTelefon 2874 4101
Advokat med speciale i tvangsanbringelse og familieret

Om os

Bak & Lyster – Familieretsadvokat. Vi er et advokatkontor der har speciale i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær samt i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet.

Tryghed, tilgængelighed og stor faglig viden er nøgleordene for, hvordan vi behandler din sag. Vi har mange års erfaring på området og har ført langt over 100 sager ved retten. Vi har arbejdet både i en kommune, statsforvaltningen og i ankestyrelsen, hvilket giver os en stor fordel i forhold til at kunne yde den bedste og mest kompetente rådgivning. Vi kender systemerne indefra, og ved hvor fejlene kan opstå.

Hos os er det vigtigt at skabe tillid og tryghed hos vores klienter, da vi mener, at dette giver den bedste proces og det bedste resultat i sidste ende. Vores erfaring er også, at det er vigtigt, at man i nogle situationer reagerer hurtigt, da det ellers kan få store følelsesmæssige og økonomiske konsekvenser. Vi er derfor parat til at hjælpe dig, når som helst, og kan tilbyde rådgivning både i aftentimerne og i weekenderne.

Vi har kontor i København K, men kan du ikke komme til os, kommer vi gerne til dig.

Generelt:
Alle advokater i Bak & Lyster er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater er omfattet af en advokatansvarsforsikring og garantiordning.

Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside
www.advokatsamfundet.dk