Alternativer til anbringelse

Tvangsfjernelse / anbringelse af børn – er der alternativer?

En tvangsfjernelse af et eller flere børn er ikke kun indgribende over for forældrene, men også det barn eller de børn, der bliver fjernet fra sin / deres dagligdag og den nærmeste familie. En tvangsfjernelse bør derfor være den allersidste løsning.

Inden kommunen beslutter at tvangsfjerne, skal kommunen overveje om anden og mindre indgribende hjælp til barnet/den unge vil være tilstrækkeligt. I den forbindelse kan kommunen overveje en lang række støtteforanstaltninger.

Støtten kan blandt andet bestå af:

·       Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

·       Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

·       Døgnophold både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud.

·       Aflastningsordning, i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution.

·       Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge.

·       Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien.

·       Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

·       Sikkerhedsplaner

Det kan være en god idé, at du foreslår en eller flere af ovenstående støtteformer til kommunen tidligt i forløbet. Støtten skal nemlig gives tidligt og sammenhængende, og det kan være muligt at forhindre tvangsfjernelse, hvis der handles hurtigt. Vi vil gerne hjælpe dig i dialogen med kommunen og har mange års erfaring på området. Husk på, at selv hvis dit barn allerede er fjernet, er det ikke for sent at iværksætte en af ovenstående støtteforanstaltninger. Kontakt os gerne uforpligtende, så vi sammen kan gennemgå dine muligheder, herunder muligheder for en eventuel genoptagelse af sagen. Kontakt kan ske pr. telefon, pr. mail eller via vores kontaktformular.