Separation og skilsmisse

Har du valgt at gå fra din partner, er der en række ting, du skal være opmærksom på.  Ønsker du en direkte skilsmisse eller har du brug for en separationsperiode? Og hvad med økonomien? Situationen er forskellig alt efter om I er gift, lever papirløst eller måske allerede er separerede. Kontakt os gerne så tidligt i processen som muligt. Det kan være en god ide at få en rådgivnings- og afklaringssamtale, hvor vi sammen afklare dine muligheder og det videre forløb.

Hvis I ikke er gift

Hvis I går fra hinanden som ”papirløst” samlevende, skal I hverken separeres eller skilles. Men derfor er der alligevel en række ting, du bør undersøge eller overveje.

Hvis I har fællesbørn, skal der tage stilling til om, hvor børnene skal bo, hvordan samværet med børnene skal indrettes, om der skal aftales eller fastsættes børnebidrag, og om der skal ske ændringer i forældremyndigheden. Der er også mulighed for at søge om forskellige tilskud. Måske boligsikring eller tilskud som enlig forsørger.

Når I bor sammen uden at være gift, har I ikke pligt til at forsørge hinanden. Heller ikke efter I går fra hinanden. Ingen af jer har derfor mulighed for at få ægtefællebidrag. Heller ikke selvom I har boet sammen i mange år, og der er stor forskel på jeres indkomster.

Du skal være opmærksom på, at hvis I har boet sammen i mindst to år i en lejebolig, kan I i forbindelse med, at I flytter fra hinanden, aftale, hvem der skal have ret til at blive boende i lejeboligen. Hvis I ikke kan blive enige, kan byretten bestemme, at den af jer, der har mest behov for at bo i lejligheden, kan overtage den. Også selvom det er den anden, der står på lejekontrakten.

Hvis I har været gift

Hvis I er gift, og du ønsker at gå fra din partner, kan du vælge først at blive separeret eller at blive direkte skilt. Reglerne er forskellige, alt efter hvad du vælger, og alt efter om der er fælles børn under 18 år eller ej.

Ved en direkte skilsmisse opløses jeres ægteskab med det samme. Hvis I, efter at være blevet skilt, ønsker at genoptage jeres ægteskab, skal I gifte jer igen. Det behøver I ikke, hvis I alene, er separeret.

Du skal være opmærksom på, at skilsmisse efter separation ikke sker automatisk. Du skal derfor sende en ansøgning om skilsmisse efter separation, hvis I ønsker at blive skilt. Indtil da, eller indtil I genoptager jeres ægteskab, vil I fortsætte med at være separeret. Uanset hvor mange år der går.

Hvis du ønsker separation

Du har ret til at blive separeret. Uanset om din ægtefælle er enig eller ej. Efter seks måneders separation har du ret til at blive skilt. Også selvom din ægtefælle er uenig.

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I sende en ansøgning på et hvilket som helst tidspunkt efter separationen. Også før de seks måneder er gået.

Du skal være opmærksom på, at hvis du er blevet separeret, har I op til tre måneder til at flytte fra hinanden. Ellers bortfalder separationen af sig selv og I skal starte forfra med en ny ansøgning. Det samme gælder, hvis I er flyttet fra hinanden, men igen flytter sammen. Så bortfalder separationen også. Hvis I skal starte forfra, kan I vælge at blive separeret igen, eller I kan vælge at blive direkte skilt.

Fra det tidspunkt I bliver separeret, gælder at:

  • I ikke længere arver hinanden, hvis den ene af jer dør
  • den gensidige troskabspligt ophører
  • I kan ikke gifte jer med en anden, så længe separationen består
  • Jeres formuefællesskab ophører.

Formuefællesskabet ophører fra det tidspunkt, I sender ansøgningen om separation. Det, I ejer sammen på det tidspunkt, er det, der skal deles mellem jer. Hvad I efterfølgende erhverver, indgår ikke i sådan en deling. Hvis der er særeje, indgår særejet normalt ikke i delingen.

Bemærk: Det koster et gebyr på 650 kr. at sende ansøgningen om separation eller skilsmisse til Familieretshuset. Hvis I skal have en vilkårsforhandling, koster det et yderligere gebyr på 1.630 kr.

Hvis du ønsker direkte skilsmisse

Der er to former for direkte skilsmisse: Med eller uden særlig grund.

For at blive direkte skilt, uden nogen af ægteskabslovens særlige grunde, er der en række betingelser der skal være opfyldt:

  • I skal være enige om at blive direkte skilt
  • I skal være enige om, hvorvidt der skal være et ægtefællebidrag og
  • hvis I har boet sammen i en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der eventuelt fortsætter med at bo der

Hvis I ikke er enige om alle de ting, vil I blive indkaldt til en vilkårsforhandling. Hvis I herefter er enige, starter refleksionsperioden på de tre måneder. Men hvis I stadig er uenige, kan I alene blive separeret.  

OBS: Hvis der er fælles børn under 18 år, er der også et krav om en refleksionsperiode på tre måneder, om at gennemføre et digitalt forløb (SES) og et krav om bekræftelse af ansøgningen inden fire måneder.

Ved en direkte skilsmisse springer I separationen over.

Fra det tidspunkt I bliver skilt gælder at:

  • I ikke længere arver hinanden, hvis den ene af jer dør
  • I kan gifte jer med en anden
  • Jeres formuefællesskab ophører.

At formuefællesskabet ophører betyder, at de ting I ejer sammen, på det tidspunkt hvor I sender ansøgningen om skilsmisse af særlige grunde, udgør det, der skal deles imellem jer. Hvad I efterfølgende erhverver, indgår ikke i sådan en deling. Hvis der er særeje, indgår særejet normalt ikke i delingen.

To års adskillelse

Enhver af ægtefællerne har ret til direkte skilsmisse, når I på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste to år. Det er altså ikke nok blot at have levet hver for sig på grund af praktiske forhold. Der skal være tale om et bevidst valg grundet uoverensstemmelser.

Utroskab

En ægtefælle har ret til direkte skilsmisse, når den anden ægtefælle har været utro, eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold, uden ægtefællens accept.

Hvis utroskaben er blevet tilgivet, kan den samme utroskab ikke senere anvendes som grund til at få en direkte skilsmisse. Det kan den heller ikke, hvis ansøgningen først sendes, når der er gået mere end seks måneder efter, at ægtefællen har opdaget utroskaben. Hvis utroskaben først opdages mere end to år efter den er foregået, kan der ikke opnås direkte skilsmisse med den begrundelse.

Vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb

En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle med vilje har udøvet vold eller seksuelt overgreb mod ægtefællen, mod ægtefællernes børn, mod ægtefællens eller ægtefællernes børns nærmeste pårørende, som ægtefællen eller ægtefællernes børn er knyttet til, eller mod andre børn.

En ansøgning om skilsmisse skal sendes inden et år efter, at ægtefællen har fået kendskab til handlingen. Hvis handlingen først opdages mere end tre år efter den er foregået, kan der ikke opnås direkte skilsmisse med den begrundelse.

Bigami

Hvis du opdager, at din ægtefælle allerede er gift, eller efterfølgende gifter sig med en anden uden først at være skilt, så har du selv ret til direkte skilsmisse.

Børnebortførelse

En ægtefælle har ret til direkte skilsmisse, når den anden ægtefælle ulovligt har ført ens barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet. Hvis barnet igen er bragt tilbage, gælder retten til at søge om direkte skilsmisse med denne begrundelse i op til et år efter barnet er bragt tilbage.

Sparation og skilsmisse