Fri proces og retshjælp 2018-06-11T14:55:19+02:00

Fri proces og retshjælp

Retshjælpsforsikring

Hvis du har en retshjælpsforsikring igennem din familieforsikring/indboforsikring, så dækker denne ofte retssager om barnets bopæl, men ikke forældremyndighedssager eller samværssager.

Retshjælpsforsikringen dækker først fra det tidspunkt retten har modtaget bopælssagen. Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko. Forsikringsselskabernes selvrisiko er typisk på 2.500 kr., hvilket vil være din egenbetaling, hvis du ikke opfylder betingelserne for fri proces.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, så skal advokaten altid søge om retshjælpsdækning inden der evt. søges om fri proces ved retten eller Civilstyrelsen.

Fri proces

Det er muligt at søge om fri proces i bopæls- og forældremyndighedssager. Det afhænger af sagens art, om det er retten eller Civilstyrelsen, som tager stilling til ansøgningen om fri proces.

Det er advokaten, som ansøger om fri proces.

Betingelserne for at opnå fri proces ved Civilstyrelsen er, at der skal være overvejende sandsynlighed for at få medhold i sagen, og ansøgerens indkomstgrundlag skal opfylde de økonomiske betingelser.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2018 er således følgende

Enlige ansøgere er 322.000 kr.

Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold er 409.000 kr.

Forhøjelse for hvert barn 56.000 kr.