Fri proces og retshjælp

Det er muligt, at du kan få fri proces og retshjælp. Du kan med fordel undersøge om dine forsikringer dækker, alternativt kontakte os og få en vurdering om du er berettiget til gratis bistand.

Retshjælpsforsikring

Hvis du har en retshjælpsforsikring igennem din familieforsikring/indboforsikring, så dækker denne eventuelt retssager om barnets bopæl, men ikke forældremyndighedssager eller samværssager.

Retshjælpsforsikringen dækker først fra det tidspunkt retten har modtaget bopælssagen. Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko. Forsikringsselskabernes selvrisiko er typisk på 2.500 kr., hvilket vil være din egenbetaling, hvis du ikke opfylder betingelserne for fri proces.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, så skal advokaten altid søge om retshjælpsdækning inden der evt. søges om fri proces ved retten eller Civilstyrelsen.

Fri proces

Det er muligt at søge om fri proces i bopæls- og forældremyndigheds- og samværssager. sager. Det afhænger af sagens art, om det er retten eller Civilstyrelsen, som tager stilling til ansøgningen om fri proces.

Det er advokaten, som ansøger om fri proces.

Betingelserne for at opnå fri proces ved Civilstyrelsen er, at der skal være overvejende sandsynlighed for at få medhold i sagen, og ansøgerens indkomstgrundlag skal opfylde de økonomiske betingelser.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2022 er således følgende:

I 2022 tages der frem til d. 01.12.2021 udgangspunkt i tallene på din årsopgørelse for 2020, og er du enlig, kan du få retshjælp og fri proces, hvis din personlige indkomst, er 348.000 kr. eller derunder.

Lever du i samlivsforhold eller er du gift, beregnes beløbsgrænsen på grundlag af din og din samlevers eller ægtefælles samlede indkomst i 2020. Du kan i 2022 kun få retshjælp og fri proces, hvis jeres samlede personlige indkomst, ligger på 442.000 kr. eller derunder. Hvis du og din ægtefælle eller partner har modstående interesser i sagen, anvendes dog kun dit eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige.

I december 2022 tages der udgangspunkt i tallene på din og din eventuelle samlevers eller ægtefælles årsopgørelse for 2021.

I ægteskabssager og forældremyndighedssager skal din eventuelle nye samlevers eller nye ægtefælles indkomst også tælles med. I sager om ægteskab og forældremyndighed, opfylder en ansøger, der er samlevende, tillige de økonomiske betingelser for fri proces, hvis ansøgerens eget indtægtsgrundlag ikke overstiger indtægtsgrænsen for enlige.

Til de nævnte tal skal lægges et børnetillæg på 60.000 kr. i 2021 for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig.

Bemærk, at hvis dine aktuelle indkomstforhold afviger væsentligt fra din indkomst i 2020, f. eks. fordi du er blevet arbejdsløs, kan man anvende de aktuelle indkomstforhold, hvilket skal behørigt dokumenteres.