Forældremyndighed

Forældre har som udgangspunkt fælles forældremyndighed over deres børn også ved samlivets ophør. Med fælles forældremyndighed skal I kunne blive enige om væsentlige beslutninger omkring jeres barn. Det betyder, at du har pligt til at drage omsorg for barnet, og at du kan træffe beslutning om barnets personlige forhold.

Du skal sørge for, at alle barnets behov bliver dækket, dvs. sørge for barnets mad, tøj, bolig og lignende. Du kan bestemme, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, hvor det skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have, om barnet skal have pas og alt andet, der har betydning for barnet.

Hvis I ikke er enige om at fortsætte den fælles forældremyndighed

Hvis I ikke er enige om at have fælles forældremyndighed, skal I, i første omgang til møde i Familieretshuset.

Og når I har brug for hjælp til at håndtere jeres situation som forældre til børn i en brudt familie – er der to forskellige døre ind til Familieretshuset. I kan bruge døren til de åbne tilbud som børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling eller samarbejdskursus. Dette er gratis, og kræver ikke at I har en sag i Familieretshuset.

Men du kan også vælge at rejse en sag om forældremyndighed. Familieretshuset vil så vurdere om du skal ind til ind til familiemægling eller til en familieretlig udredning.

Hvis det ikke lykkes for jer at blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, kan I bede Familieretshuset om at sende sagen videre til Familieretten, når Familieretshuset har afsluttet jeres sag.

Familieretten kan ophæve den fælles forældremyndighed, hvis den vurderer, at forældrene ”ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste”.

Det kan således vise sig at være til skade for barnet, hvis for eksempel jeres problemer er så store, at det vil fjerne ressourcerne fra den ene eller anden forælder, hvis man fastholder den fælles forældremyndighed.

Som udgangspunkt er vold i familien en af de få situationer, der kan give anledning til at ophæve fælles forældremyndighed. Dette skyldes en betragtning om, at det ikke er rimeligt at tvinge et samarbejde mellem et reelt offer og gerningsmand.

Vurderingen skal stadig tage afsæt i et hensyn til børnene. I den forbindelse fokuserer man på, hvorvidt det påvirker børnene, hvis der er fælles forældremyndighed – eksempelvis hvis det tager ressourcer fra bopælsforælderen, og/eller hvis det gør børnene utrygge i forhold til, at den anden forælder via fælles forældremyndighed pludselig kan dukke op på skolen med samme berettigelse som bopælsforælderen.

Tøv ikke med at kontakte os

Tøv ikke med at kontakte os, advokatkontoret Bak & Lyster, hvis du har brug for en snak om din situation og dine rettigheder, når det handler om forældremyndighed. Ofte er det vigtigt, at få den rette vejledning fra starten af processen.

Vi kan være med både i Familieretshuset og i Familieretten. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der fuldt ud er på din side, og som kan stille de rigtige spørgsmål og tilrettelægge sagen på en hensigtsmæssig måde.