Børnebidrag 2018-06-11T16:21:12+02:00

Børnebidrag

I har som forældre pligt til at forsøge jeres barn, uanset om I bor sammen med jeres barn eller ej. Bopælsforælderen opfylder som udgangspunkt sin forsørgelsespligt ved at barnet bor hos denne. Samværsforælderen vil typisk opfylde forsørgelsespligten ved at betale børnebidrag til bopælsforælderen.

Hvis I er enige om bidragets størrelse, kan I kan selv lave en aftale, og det er ikke nødvendigt at kontakte statsforvaltningen.

Hvis I ikke er enige, kan statsforvaltningen fastsætte bidragets størrelse.

Når der er ene-forældremyndighed

Hvis du har forældremyndigheden alene, kan Statsforvaltningen normalt bestemme, at den anden forælder skal betale børnebidrag, uanset samværets omfang.

Når der er fælles forældremyndighed

Hvis der er fælles forældremyndighed, og I har jeres barn nogenlunde lige meget, så kan du som samværsforælder opfylde din pligt til at forsørge barnet ved enten at betale et børnebidrag, eller ved at betale for de ting, som jeres barn har brug for i sin hverdag.

Det er muligt at fastsætte et bidrag, der er højere end normalbidraget, hvis den, der skal betale børnebidrag, har en høj indkomst.

Vi kan vejlede dig om reglerne og hjælpe dig, hvis I selv skal indgå aftale om bidrag, eller hvis I er uenige om bidragspligten.