Andre sociale sager

Vi behandler også sager inden for beskæftigelsesområdet. Det kan eksempelvis være sager om fleksjob, sygedagpenge eller førtidspension. Derudover behandler vi sager inden for handicapretten. Det kan for eksempel være i forbindelse med en sag om dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af pasning af et barn med handicap.

Det er ofte et krav, at det er dokumenteret at alle muligheder for at bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet har været forsøgt, inden du kan tilkendes en varig ydelse – eksempelvis førtidspension.

Hvis du ikke kan blive enig med kommunen om bedømmelsen af din arbejdsevne, bør du søge hjælp hos os. Uenigheden kan være, at du allerede er ansat i fleksjob, men ikke er tilfreds med arbejdsvilkårene eller vurderingen af omfanget af din arbejdsevne og udmålingen af dit tilskud til lønnen. Det kan også være, at kommunen standser dine sygedagpenge uden at oplyse dig om, hvordan du skal kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet i en situation, hvor du stadig er syg, eller at kommunen uberettiget standser din ydelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne for bistand i din sag. Det kan være afgørende for dit forsørgelsesgrundlag i mange år fremover, at du får den rette hjælp.