Samvær

Du kan få juridisk rådgivning, når I flytter fra hinanden. Vores rådgivning har fokus på jeres barn og tager udgangspunkt i, at jeres barn har ret til begge forældre.

Hvis ikke I kan blive enige om samværet, kan Statsforvaltningen hjælpe jer. Hvis I har forskellige ønsker, er det en god ide at søge rådgivning. Vores erfaring er, at jo tidligere i forløbet, I søger rådgivning, jo færre konflikter kommer I igennem. Et rådgivningsmøde hos os giver ro og tryghed omkring situationen, og mange gange kan du indgå en god aftale om barnet. Vi har mulighed for at holde et møde, hvor begge parter deltager. Vi kan derfor lave en samværsaftale i samarbejde med begge jer forældre uden om statsforvaltningen. Derudover samarbejder vi med flere børnepsykologer, og kan tilbyde tværfaglige møder hvor børnesagkyndig Hanne Søndergaard Jensen eller børnepsykolog Stine Bloch giver børnesagkyndig rådgivning.

Vi bidrager med at holde konflikterne mellem jer forældre nede, og foreslår, at I laver enkle aftaler om børnene, som er overskuelige for alle parter – ikke mindst for jeres børn. Hvis der er behov for det, tager vi meget gerne med i Statsforvaltningen. Vi har et indgående kendskab til, hvordan Statsforvaltningen arbejder i samværssager.