Priser / Ydelser

Vi afholder både individuelle rådgivningsmøder – samt møder, hvor begge parter har mulighed for at deltage. På sådan et møde vil vi  kunne bistå med at udfærdige en samarbejdsaftale, som vil være ligeså bindende som den I eventuelt, vil kunne få udarbejdet i Statsforvaltningen.

Vi afholder ligeledes tværfaglige rådgivningsmøder, hvor børnesagkyndig Hanne Søndergaard Jensen eller børnepsykolog Stine Bloch også deltager.

Derudover rådgiver vi telefonisk samt giver praktisk juridisk sagsbehandling. Vi udfører alt, lige fra at læse dokumenter, gennemse brevudkast, til at skrive breve for dig.

Såfremt der er behov for det, tager vi også gerne med til møder i Statsforvaltningen.

Du bestemmer hvordan, og hvor meget vi skal hjælpe.

Vores priser er:

Individuel rådgivning 1400 kr. i timen

Rådgivning hvor begge forældre deltager 1800 kr. i timen

Tværfagligt møde, med både juridisk- og børnesagkyndig rådgivning, 1 1/2 times varighed 2800 kr.

Møde i statsforvaltningen fra 2800 kr.