Bopæl & Forældremyndighed

! Når samlivet ophører, skal I som forældre tage stilling til, hvor jeres barn skal have bopæl, samt hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte. Det er altid bedst for jeres barn, hvis I finder en løsning, I kan samarbejde om. Enighed omkring rammerne for jeres barn giver både jeres barn samt jer en større tryghed og et bedre fundament for et godt samarbejde fremadrettet.

Hos BakPlusLyster kan vi hjælpe jer med at få overblik over reglerne om bopæl og forældremyndighed, og vi hjælper dig til at finde den bedst mulige løsning for jeres familie med udgangspunkt i jeres barns behov.

Hvis I ikke er enige omkring jeres barns fremtidige bopæl og/eller forældremyndighed, kan Statsforvaltningen hjælpe jer. Statsforvaltningen bliver således kun inddraget, hvis I ikke selv opnår enighed. Vi hjælper gerne med vejledning og støtte i Statsforvaltningen, og hvis sagen skal afgøres i retten, har vi et tæt samarbejde med kompetente familieretsadvokater, som kan føre sagen for dig i retten.